privacy policy

Privacy Policy

Van leuke mensen zal van iedereen die haar website http://www.vanleukemensen.nl bezoekt de privacy eerbiedigen en de verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
Gegevens die voortkomen uit bezoek aan de website zullen alleen gebruikt worden ter informatie voor haarzelf en voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. Deze zullen niet aan derden doorverkocht worden.

ExpressionEngine cookies

Het Content Management Systeem ExpressionEngine waarin deze site is gebouwd, maakt gebruik van functionele cookies om de site zo goed mogelijk te laten werken. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst.

  • PHPSESSID | geldigheidsduur 1 week
  • exp_last_visit | geldigheidsduur 1 jaar
  • exp_last_activity | geldigheidsduur 1 jaar
  • exp_tracker| Geldig tot het einde van de sessie