kunstenaars

Rob Sweere

Ik had de eer in de commissie te zitten, die een kunstenaar voor een project in de openbare ruimte bij het middelpunt van Nederland in Lunteren moest selecteren.

Zo leerde ik Rob Sweere kennen. De selectie was niet moeilijk. Gezien zijn eerdere projecten pastte Rob precies in het plaatje.Ik ben  heel blij dat hij een bijdrage heeft geleverd aan de expositie van zijn partner Ellen Boersma.

Volgens zijn website is voor Rob de mens het hart van ieder kunstwerk dat hij realiseert:

"Vanaf 1989 is Rob Sweere fulltime kunstenaar. De eerste jaren na de kunstacademie (onder andere de Rijksacademie in Amsterdam) heeft hij zelf vele acties en performances gedaan. Deze presenteerde hij middels fotografie en video in diverse musea. Tijdens een solo tentoonstelling in 1995 in een museum voor moderne kunst merkte de kunstenaar dat het tentoonstellen van zijn werk hem een onbevredigend gevoel gaf. Hij kwam tot de conclusie dat de ervaringen die hij had tijdens het doen van de acties en performances heel intens waren voor hemzelf maar dat deze indrukken niet via kunstwerken over te dragen waren.

Sindsdien creëert hij omstandigheden waarin de bezoeker zelf centraal staat. Deze nieuwe ervaring probeert hij te creëren op zo veel mogelijk verschillende manieren, door het ontwerp van architecturale objecten in de openbare ruimte, maar ook door tijdelijke objecten op festivals en tentoonstellingen. Tevens organiseert Sweere projecten waarbij hij heel direct zelf met groepen mensen een speciale omgeving en gebeurtenis creëert, waarbij de deelnemers zelf het kunstwerk vormen. Zoals bijvoorbeeld in het Silent Sky Project#.

Hij doet dit door middel van kunstobjecten waar men daadwerkelijk in plaats kan nemen en tevens langs een niet-materiële, conceptuele weg. Sweere is onder andere bekend door zijn Silent Sky Project# van mondiale omvang, Sweere creëert met zijn kunstwerken een onalledaagse ervaring in een dagelijkse omgeving. Daarbij laat hij zich inspireren door de natuurlijke elementen die voortdurend om ons heen zijn.

In ieder project verbindt Sweere de mens met de natuurlijke elementen die overal ook in de stad om ons heen zijn, zoals de lucht, het water of de bomen. Zijn projecten zijn pas kunst op het moment van de transformatie van de deelnemer. De beleving van de bezoeker is het eigenlijke kunstwerk."

 

werk van Rob Sweere
  • image