actueel

31-08-2012 | Kunstenaarsgesprek met Joanna Crone

Veel mensen verbazen zich over de schijnbare vanzelfsprekendheid van sommige creaties van Joanna Crone. Het lijkt alsof het materiaal altijd al die vorm had.

Het is dezelfde illusie die bij ballet in stand gehouden wordt: alsof de danseres licht als een veertje, moeiteloos opgetild wordt. Het kost bloed,zweet en tranen, maar dat zal de toeschouwer niet zien.

Over de inspiratie, de worsteling met de materie en haar vakmanschap kan Joanna boeiend vertellen. Ik ga daarover met haar in gesprek op zondagmiddag 16 september om 15.00 uur in de huiskamergalerie. Publiek is daarbij van harte welkom!!!!!

Op de uitnodigingskaart van de expositie stond niet vermeld wie het  prachtige ontwerp daarvoor gemaakt heeft: Paul Glaudemans. Op zijn website kunt U meer lezen over deze grafisch ontwerper: www.paulglaudemans.nl