actueel

19-12-2011 | Kunstenaarsgesprek Hans Gorter

We hadden de tijd tot vier uur absoluut nodig om het leven en werk van Hans Gorter de revue te laten passeren. Bijzonder waren ook zijn terloopse opmerkingen hoe het er in oorlogstijd op de opleiding aan toe ging.

Uit Ellecom waren twee bezoeksters op het gepsrek afgekomen, omdat ze weleens wilden weten wie nou die Hans Gorter van het mozaiek in Avegoor was (één van de kunstwerken van Hans Gorter die gelukkig bewaard is gebleven, want veel van zijn werk is bij verbouwingen verloren gegaan)

Zelfs zijn naaste familie heeft deze middag nog nieuwe details gehoord, zodat van een succesvolle middag gesproken kan worden.

Voortaan zal ik bij elke expositie een kunstenaarsgesprek programmeren. Ook al omdat ik er zelf zoveel van opsteek, dat ik dan weer aan mijn bezoekers kan doorvertellen.

P.s. de link bij mijn tweet komt op de website niet goed over, daarom hier nog een keer: http://www.youtube.com/watch?v=jw19c6L5Skg