actueel

23-08-2011 | Gesprek met Leo van Voorst

Zondagmiddag ging ik in gesprek met Leo van Voorst over zijn kunstenaarschap. Jammer eigenlijk, dat ik nu pas aan het eind van de tentoonstelling precies weet waarom hij van tekenen op het maken van objecten is overgegaan.

Het heeft te maken met het leraarschap, dat bij Leo in zijn leven toch voorop heeft gestaan. Want om een goede leraar te zijn moet je niet alleen aan je leerlingen vertellen hoe ze het moeten doen, je moet zelf ook volgens je eigen adviezen handelen. En dat heeft hij lang niet gedaan. Pas later in zijn leven kwam de inhoud boven de vorm te staan. Er is zelfs een moment aan te wijzen waarop hij ineens zeker wist: dat is het: hier ligt mijn bestemming. Dat was toen hij, op bezoek in Tanzania, de winkel van een medicijnman betrad en overweldigd werd door de voorwerpen aldaar. Sindsdien heeft zijn werk een relatie met "verering".